Skärmklipp 2015-12-10 17.16.54

Verksamhetsstyrning

Vår drivkraft ligger i att finna smarta, långsiktiga lösningar som är användarvänliga  
såväl som kostnadseffektiva att förvalta och genererar en mätbar effekt i form av affärsnytta.
Flera av våra kunder har kommit långt med sina verksamhetsstyrningsprocesser.

Vi stöttar bland annat med följande:
  • Integrationer av validerad data från källsystem som sedan utgör underlag för ex nyckeltal
  • Handlingsplaner/aktiviteter
  • Målstyrning
  • Visualisering av strategikartor
  • Ledningsrapportering
Fastighetsbolag (400 anställda)
Införande av systemstöd för ledningsprocesserna affärs- och verksamhetsplanering i syfte att bl. a. minska manuell administration och säkerställa en gemensam process i koncernen.