Skärmklipp 2015-12-10 17.16.54

Budget & Prognos

Vår drivkraft ligger i att finna smarta, långsiktiga lösningar som är användarvänliga  
såväl som kostnadseffektiva att förvalta och genererar en mätbar effekt i form av affärsnytta.
Vi på qep har lång erfarenhet av planeringsprocesser (Budget & Prognos). Låt oss hjälpa er att effektivisera er planeringsprocess.

Vi erbjuder stöd från förstudie till slutleverans av hela processen.

Exempel:
  • Övergång från manuella till systematiserade planeringsprocesser
  • Övergång från helt centraliserat arbete till att vissa funktioner decentraliseras
  • Distribution av ekonomisk data som utgör beslutsunderlag i planeringsprocessen
Myndighet (1 100 anställda)
Införande av systemstöd för Budget- & Prognoslösning samt uppföljning. Lösningen ger respektive budgetansvarig möjlighet att arbeta mer effektivt och enhetligt i en tydlig process. Detta har resulterat i träffsäkrare budget och prognoser samtidigt som man har frigjort tid till analys av verksamheten.