Skärmklipp 2015-12-10 17.16.54

Beslutsstöd

Vår drivkraft ligger i att finna smarta, långsiktiga lösningar som är användarvänliga  
såväl som kostnadseffektiva att förvalta och genererar en mätbar effekt i form av affärsnytta.
Vi har lång erfarenhet av design, utveckling och leverans av kostnadseffektiva beslutsstödslösningar.

Vår grundfilosofi är att identifiera och använda systemstandard i den mån det är effektivt för verksamheten men vid särskilda behov är vi med och designar, utvecklar och implementerar skräddarsydda lösningar.

Vi arbetar med beslutsstöd direkt kopplat mot affärssystemet Unit4 Business World On (Agresso).
Offentligt bolag (500 anställda)
Införande av systemstöd för investeringsprojekt. Utöver den finansiella uppföljningen har projektledarna fått ett stöd för hela projektets livscykel från det att det fattas ett utredningsbeslut tills det att projekten avslutas.