Skärmklipp 2015-12-10 17.16.54

Referenser

Vi har referenser från olika organisationsformer såväl som för olika typer av lösningar som vi har varit med och infört.

Ta gärna kontakt med oss och beskriv just era behov, så ser vi till att matcha er mot någon av våra referenskunder för vidare kontakt.

Ett axplock med utförda uppdrag vi på qep utfört:

Region

(250 000 inv)

Införande av webbaserad prognoslösning som ersatt ett fristående Windowsbaserat prognosverktyg. Genom en helt Agressointegrerad prognoslösning har man nu effektiviserat sin prognosprocess samt minskat förvaltningskostnaderna.

Fastighetsbolag

(400 anställda)

Införande av systemstöd för ledningsprocesserna affärs- och verksamhetsplanering i syfte att bl. a. minska manuell administration och säkerställa en gemensam process i koncernen.

Offentligt bolag

(500 anställda)

Införande av systemstöd för investeringsprojekt. Utöver den finansiella uppföljningen har projektledarna fått ett stöd för hela projektets livscykel från det att det fattas ett utredningsbeslut tills det att projekten avslutas.

Myndighet

(250 anställda)

Införande av systemstöd för budget- & prognoslösning samt uppföljning. En verksamhetsorienterad lösning som startar med personalbudget på individnivå i ett webbgränssnitt särskilt framtagen för chefer med personal och budgetansvar.

Myndighet

(1 100 anställda)

Införande av systemstöd för Budget- & Prognoslösning samt uppföljning. Lösningen ger respektive budgetansvarig möjlighet att arbeta mer effektivt och enhetligt i en tydlig process. Detta har resulterat i träffsäkrare budget och prognoser samtidigt som man har frigjort tid till analys av verksamheten.