Skärmklipp 2015-12-10 17.16.54

Paketeringar

Vår drivkraft ligger i att finna smarta, långsiktiga lösningar som är användarvänliga  
såväl som kostnadseffektiva att förvalta och genererar en mätbar effekt i form av affärsnytta.

Eportfölj
Blev du svettig över offerten på integrationskostnaderna mellan ditt ERP-system och önskade projektverktyg?

qeps verktyg för projekt och portföljhantering – Eportfölj – hjälper er att samla in, aggregera och visualisera er projektportföljs information.

Med qeps Eportfölj är projektinformationen samlad vilket innebär att projektkontoret och ledningen kan fokusera på att styra istället för att samla.

Ladda ner produktblad Eportfölj

Boka demo