Skärmklipp 2015-12-10 17.16.54

Paketeringar

Vår drivkraft ligger i att finna smarta, långsiktiga lösningar som är användarvänliga  
såväl som kostnadseffektiva att förvalta och genererar en mätbar effekt i form av affärsnytta. 

Eplanering O
Ett planeringsverktyg för offentlig verksamhet.

Öka precisionen i planeringsprocessen (budget och prognos) genom att ge chefer med budgetansvar tillgång till ett effektivt och enkelt process- och beslutsstöd.

qeps verktyg för planering – Eplanering O – hjälper er att samla in, aggregera och synliggöra er organisations planeringsprocess.

Med Eplanering O flyttas fokus för en Controller från insamling till analys av data.


Boka demo


I Eplanering O har qep samlat funktionalitet från planeringsprocesser från olika offentliga verksamheter såsom myndigheter, landsting och kommuner.

Verktyget möjliggör en inblick både i den övergripande processen likväl som i de detaljerade bilderna över hur planeringsarbetet forlöper. Personalkostnader är i fokus och möjligheten till planering av personalens arbetsinsats och kostnad på en detaljerad nivå bidrar till en mer komplett helhet.

Uppföljningsarbetet sker med dynamiska vyer där tabeller går att filtrera och strukturera i olika nivåer. Det finns också möjlighet att presentera uppföljning i pivottabeller och diagram vilket gör det enkelt att nå ut med information till verksamheten.