Skärmklipp 2015-12-10 17.16.54

Paketeringar

Vår drivkraft ligger i att finna smarta, långsiktiga lösningar som är användarvänliga  
såväl som kostnadseffektiva att förvalta och genererar en mätbar effekt i form av affärsnytta. 

Eplanering M 
Trött på hantering av Excelmallar och fyrkantiga inmatningsfunktioner?

qeps verktyg för budget och prognos - Eplanering M - hjälper dig att samla in, aggregera och visualisera er organisations planerings­process. För en linjechef innebär detta ett processtöd i kalkyleringsarbetet och för en controller flyttas fokus från in­samling till analys av data.

Eplanering M är framtagen för att underlätta planeringsprocessen för myndigheter. Olika verksamheter kräver olika fokus. I Eplanering M har fokus lagts på hantering och beräkning av personalkostnader som därefter kan fördelas på olika verksamheter/projekt med hjälp av planering i timmar.


Boka demo

I Eplanering M finns processtöd för bland annat att:

 • estimera lönekostnader utifrån lön, arbetsgivaravgifter, förmåner och årligt lönepåslag per individ.
 • justera planerade lönekostnader utifrån olika tjänstgöringsgrader alternativt frånvaro under specifika perioder.
 • planera för nyrekryteringar genom fiktiva resurser.
 • följa upp utfall på transaktionsnivå med möjlighet att zooma ner till faktura.
 • planera och följa upp i olika perspektiv:
  • In/utlåning av resurser i verksamheter
  • Egna personalkostnader/personalkostnader i egen verksamhet
  • Intäkter och kostnader per ansvar/kostnadsställe
  • Intäkter och kostnader per verksamhet/verksamhetsgrupp
  • Intäkter och kostnader per finansiär