Skärmklipp 2015-12-10 17.16.54

Paketeringar

Vår drivkraft ligger i att finna smarta, långsiktiga lösningar som är användarvänliga  
såväl som kostnadseffektiva att förvalta och genererar en mätbar effekt i form av affärsnytta. 

Eplanering F 
Ett planeringsverktyg för fastighetsbolag.

Öka precisionen i planeringsprocessen (budget och prognos) genom att ge förvaltare med budgetansvar ett effektivt och enkelt process- och beslutsstöd oavsett fastighetssystem.

qeps verktyg för planering – Eplanering F – hjälper er att samla in, aggregera och synliggöra er organisations planeringsprocess.
Boka demo


I Eplanering F har qep samlat erfarenheter av planeringsprocessen från fastighetsbolag.

Ett exempel är att man kan läsa in intäkter till Eplanering F oavsett fastighetssystem. Att ha intäkterna tillgängliga gör det möjligt att ta ställning till dessa när man planerar fastigheternas kostnader. För att hamna så nära verkligheten som möjligt kan olika periodiseringsnycklar användas vid kostnadsbudget och prognos på innevarande år. Det finns också stöd för flerårsplanering.

Eplanering F gör det möjligt att aggregera information per fastighet eller hela fastighetsbeståndet beroende på önskad detaljeringsgrad. Uppföljningsarbetet sker med dynamiska vyer där informationen går att filtrera och strukturera i olika nivåer. Det finns också möjlighet att presentera uppföljning i pivottabeller och diagram vilket gör det enkelt att nå ut med information till beslutsfattare.