Skärmklipp 2015-12-10 17.16.54

Paketeringar

Vår drivkraft ligger i att finna smarta, långsiktiga lösningar som är användarvänliga  
såväl som kostnadseffektiva att förvalta och genererar en mätbar effekt i form av affärsnytta.

Epersonal 
Har era ledare tillgång till den information de behöver om sina anställda för att leda organisationen effektivt?

qeps verktyg för personalinformation – Epersonal – hjälper er att samla in, tillgängliggöra och visualisera information om er organisations personalstyrka.

Ladda ner produktblad Epersonal


Boka demo