Skärmklipp 2015-12-10 17.16.54

Om qep

Vår drivkraft ligger i att finna smarta, långsiktiga lösningar som är användarvänliga såväl som kostnadseffektiva att förvalta och genererar en mätbar effekt i form av affärsnytta.

Vi eftersträvar långsiktiga relationer. En förutsättning är då att vi är proaktiva och ger tydliga rekommendationer och förstår våra kunders utmaningar och problem.

Våra konsulter har en bakgrund i affärssystemet Unit4 Business World On (Agresso) och är inriktade på Budget & Prognos, Beslutsstöd och Processtöd.

Vi har dokumenterad erfarenhet av Unit4s produkter:
  • Unit4 Business World On (Agresso-bas)
  • Prevero
  • Planner (Agresso-planering)
  • Excelerator
  • WebInfo
  • Integration (MAP, Projekt-/styrkort mm)
Qep är officiell partner med Unit4 och återförsäljare av BI-produkten WebInfo.
 

qep står för:

Quality.
I betydelsen att säkerställa vad som skall levereras.
Kunden ska veta vad den får. Det är kvalitet för oss.
Effect.
Alla insatser skall resultera i värdeskapande ur ett verksamhetsperspektiv, eller med andra ord:
Våra kunder skall få ut en effekt av sina investeringar.
Professional.
Att göra rätt sak på rätt sätt. Att leverera det vi lovar.

Peter
Nyström

Mobil: 070 - 499 84 48
peter.nystrom@qep.se

Alexander
Fernandes

Mobil: 070 - 450 51 51
alexander.fernandes@qep.se