Skärmklipp 2015-12-10 17.16.54

Nyheter

2016 > 12

Brinner du för att arbeta med process- och beslutsstöd och har erfarenhet av Business Intelligence (BI) och affärssystem?
 
På qep Solutions arbetar vi framförallt med kunder kopplade till affärssystemet Unit4 Business World On (tidigare Agresso). Vår mission är att vara den naturliga partnern inom process- och beslutsstöd som möjliggör en effektiv samverkan mellan verksamhet och system för att uppnå affärsnytta.
 
Genom att säkerställa att våra lösningar genererar affärsnytta skapar vi framgång med BI tillsammans med våra kunder.
 
Är du intresserad av att vet mer om vad vi arbetar med och vilka utmaningar vi skulle kunna erbjuda just dig så tveka inte att ta kontakt med oss.

Läs hela inlägget »