Skärmklipp 2015-12-10 17.16.54

Vi hälsar härmed Carolin Borg varmt välkommen till qep

Med Carolin stärker vi på qep upp med ytterligare en senior konsult inom planeringsprocessen (Budget och prognos) samt rapportering. Carolin kommer som rådgivare ha en viktig roll att stötta våra kunders effektiviseringsarbete inom planering och rapportering. Carolin kommer från Unit4 och har lång erfarenhet av UBW samt bred erfarenhet inom planeringsprocesser.