Skärmklipp 2015-12-10 17.16.54

Öka precisionen i budget- och prognosarbetet!

För 3 år sedan påbörjade qep och Kemikalieinspektionen ett samarbete där Kemikalieinspektionen önskade att förbättra precision i deras budget- och prognosarbete.
 
Införandet av verktyget Eplanering har medfört att avvikelser från budget och prognos har minskat till omkring 3%. En stor bidragande faktor till förbättringen är att ledare själva får tillgång till tillförlitlig information och att de själva kan göra planeringen i verktyget.  
 
Kemikalieinspektionen använder sig av qeps Eplanering M som är ett inbäddat budget- och prognosverktyg i Business World (tidigare Agresso) speciellt riktat till myndigheter. I verktyget planerar Kemikalieinspektionen ca 300 resurser i två olika perspektiv.
 
Kontakta gärna oss på qep för mer information om våra produkter och referenskunder