Skärmklipp 2015-12-10 17.16.54

Vill du skapa framgång med Business Intelligence?

På qep eftersträvar vi att vara den naturliga partnern inom process- och beslutsstöd. Vårt åtagande är att möjliggöra en effektiv samverkan mellan verksamhet och system för att skapa affärsnytta.

Vår ambition är att vara Unit4 starkaste Business Intelligence (BI) partner. Är du intresserad av att arbeta i ett bolag som helhjärtat satsar på BI och värderar affärssystemserfarenhet högt?

Läs mer om rollen som Senior BI-konsult hos oss på qep.