Skärmklipp 2015-12-10 17.16.54

För framgång med BI

På qep eftersträvar vi att vara den naturliga partnern inom process- och beslutsstöd. Vårt åtagande är att möjliggöra en effektiv samverkan mellan verksamhet och system för att skapa affärsnytta.

Specialistkompetens inom Process- & Beslutsstöd (BI)

Efter fler än 100 uppdrag har vi på qep en gedigen erfarenhet av systemrelaterade förändringar i olika uppföljnings- och planeringsprocesser. När en förändring påverkar ett system eller när ett system behöver skräddarsys efter en verksamhetsprocess är det inte enbart tekniken som skall fungera. På qep har vi insikt och erfarenhet i hur system, organisation, processer och information samverkar vilket är avgörande för vilken effekt förändringen inbringar.
 
Vår insikt i dessa delar i kombination med god arkitekturförståelse, analytiska förmåga och beslutsamhet gör det naturligt för våra kunder att ta hjälp av just oss på qep i samband med systemrelaterade förändringar.
 
Klicka på våra fokusområden nedan för att läsa mera om våra tjänster eller kontakta oss så berättar vi gärna mer.